چهارشنبه: 2/خرد/1403 (الأربعاء: 14/ذو القعدة/1445)

نماز جمعه

195. آیا میتوان در حال خواندن خطبههای نماز جمعه، به كارهایی مثل تسبیح و صلوات و تلاوت قرآن و غیره پرداخت؟

سكوت كردن و گوش دادن به خطبه‎ها، بنا بر احتیاط واجب است. گوش نكردن یا حرف زدن، نماز جمعه را باطل نمی‎كند و اگر ذكر گفتن، همراه گوش كردن خطبه‎ها باشد، اشكال ندارد.

196. اگر به خطبههای نماز جمعه نرسیدیم و در ركوع ركعت اول اقتدا كردیم، نماز جمعه صحیح است یا باید دو ركعت دیگر به‌جای خطبهها بخوانیم؟

در مورد سؤال كه در ركوع ركعت اول نماز جمعه اقتدا كردید، نماز صحیح است و به خواندن دو ركعت نماز دیگر به‌جای خطبه‎ها نیاز نیست.

197. هم‌زمان با نماز جمعه میتوان نماز ظهر و عصر را در اول وقت خواند؟

 

بلی، مانعی ندارد؛ هرچند اگر نماز جمعه در محلی برگزار می‎شود، بهتر است خواندن نماز ظهر را تا پایان نماز جمعه به تأخیر اندازند.

198. شخصی مدتی در نماز جمعه شركت كرده و نماز ظهر را نمیخوانده است اكنون متوجه شده كه مرجع تقلیدش میفرماید: «بنا بر احتیاط پس از نماز جمعه باید نماز ظهر هم خوانده شود» فعلاً تكلیف او چیست؟ به‌جا آوردن قضای نمازهای ظهر جمعه یا قضای نمازهای ظهر و عصر جمعه یا...؟

اگر در این مسئله احتیاطی به مرجع دیگری كه نماز جمعه را كافی از نماز ظهر می‎داند مراجعه نماید، نیاز به قضای نمازهای ظهر گذشته نیست و در آینده هم نیازی به اعاده نماز ظهر ندارد.

199. آیا شركت در نماز جمعه واجب است؟

خواندن نماز جمعه در زمان غیبت احتیاطاً و به رجاء مطلوبیت جایز است؛ لكن نباید اكتفا به نماز جمعه نمایند، و نماز ظهر را هم بنا بر احتیاط به‌جا آورند و اقتدا به نماز عصر امامی كه نماز جمعه را خوانده و نماز ظهر را نخوانده، بنا بر احتیاط صحیح نیست، مگر اینکه بعد از نماز جمعه، امام نیز نماز ظهر را احتیاطاً بخواند.

 

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: