سه شنبه: 8/خرد/1403 (الثلاثاء: 20/ذو القعدة/1445)

شرایط وضو

29. جوهر خودكاری كه روی دست باقی مانده آیا برای وضو و غسل اشكال ایجاد میكند؟

جوهر خودكار و هر رنگ دیگر اگر جسمیت داشته باشد و مانع رسیدن آب به پوست باشد، باید برطرف شود؛ ولی اگر فقط رنگ است و جسمیت ندارد، مثل اینكه بعد از شستن، باز اثر آن باقی باشد، برای غسل و وضو اشكال ندارد.

30. حكم وضو درصورتی‌كه به مژهها و ابروان خود مواد آرایشی یا پررنگ بكشیم چگونه است؟

اگر رنگ سرمه یا مداد پس از شستن در مژه و یا ابرو‌ بماند، مانع وضو نیست؛ ولی اگر جرم دارد، باید برطرف شود.

31. ترشحاتی كه پس از خون‌ریزی از زخم خارج میشود چه صورت دارد؟ آیا میتوان با آن وضو گرفت؟

اگر خون یا خونابه نباشد، پاك است و مانع وضو نیست؛ اما اگر همراه با خون یا خونابه باشد، نجس است و برای وضو باید رعایت شود.

 

32. كسی كه دست راست او از بالای آرنج قطع شده است، چگونه میتواند وضو و غسل را انجام دهد؟

در مورد سؤال پس از شستن صورت، دست چپ را بشوید و با همان دست مسح سر و پاها را به ترتیب انجام دهد.

33. اگر آبی خارج از آب وضو به اعضای وضو بریزد، آیا وضو باطل میشود؟

آب خارج از وضو اگر به محل مسح سر و پا بپاشد باید قبل از مسح سر و پا، آنها را خشك نماید و در این صورت وضو اشكال ندارد، همچنین اگر در موقع شستن صورت و دو دست، آب به آنها بپاشد، و با آن آب قصد شستن وضویی كند، در این صورت نیز وضو صحیح است. تنها درصورتی‌كه پس از پایان شستن دست چپ آبی خارج از وضو به كف دست راست یا چپ برسد، نمی‎توان با آن مسح نمود.

34. آیا بستن شیر آب در هنگام وضو، برای وضو اشكال دارد؟

خیر، اشكال ندارد، بلی در حال مسح، اگر آب وضو غلبه بر رطوبت شیر نداشته باشد، و مسح، مخلوط با آب خارج انجام شود، وضو باطل می‎شود.

35. اگر در حین وضو چیزی بخوریم، وضویمان درست است؟

 

اشكال ندارد؛ ولی بهتر است انسان اعمال وضو را با توجه و حضور قلب بیشتر انجام دهد.

36. آیا میتوان قبل از اذان وضو گرفت و بعد با همان وضو نماز خواند؟

وضو گرفتن به قصد با طهارت بودن مستحب است. بنابراین، با این قصد می‎توان قبل از وقت نماز، وضو گرفت و بعد از داخل شدن وقت نماز، با همان وضو، نماز خواند.

37. لمس آرم جمهوری اسلامی، كلمات «GOD»، «سیدالشهداء» و «ا...»، بدون وضو چه حكمی دارد؟

به‌طوركلی لمس كردن اسامی خدای تعالی به هر زبان كه نوشته شده باشد جایز نیست و بنا بر احتیاط، مسّ اسامی پیامبر’، ائمّه معصومین^ و همچنین نام مبارك حضرت زهرا÷ بدون وضو جایز نیست؛ ولی به این شكل نوشتن: «ا...»، اگر همزه آن به‌عنوان همزه الله نوشته شده باشد، مسّ آن بدون طهارت جایز نیست و سیدالشهداء اسم امام نیست و لمس آن بدون وضو جایز است. البتّه باید از توهین و بی‎احترامی پرهیز شود و بنا بر احتیاط از مسّ آرم جمهوری اسلامی بدون طهارت اجتناب گردد.

 

38. آیا قبل از وضو خشك بودن اعضای وضو لازم است؟

خشك بودن صورت و دست‎ها قبل از انجام وضو لازم نیست، ولی محل مسح باید خشك باشد و اگر مرطوب است باید به‌قدری كم باشد كه رطوبت مسح بر آن غلبه كند.

39. آیا میتوانیم با وضویی كه برای خواندن قرآن گرفتهایم، نماز هم بخوانیم؟

بلی، تا آن وضو باطل نشده است، نماز و هر كاری را كه نیاز به طهارت دارد، می‎توان با آن انجام داد.

40. آیا دست مصنوعی را در وضو باید شست و پای مصنوعی را مسح كرد؟

شستن دست مصنوعی و مسح پای مصنوعی در وضو لازم نیست.

41. برخی از مواقع، پس از وضو، شك در باطل شدن آن میكنم؛ چه وظیفهای دارم؟

به شك اعتنا نكنید و تا یقین به باطل شدن وضو پیدا نكرده‎اید، محكوم به طهارت هستید و می‎توانید اعمالی را كه نیاز به وضو دارند، انجام دهید.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: