سه شنبه: 8/خرد/1403 (الثلاثاء: 20/ذو القعدة/1445)

شرایط غسل

44. آیا دست كشیدن به بدن در غسل لازم است؟

ملاك صحّت غسل، رساندن آب به همه اعضای بدن است به ترتیبی كه در احكام غسل گفته شده است. اگر اطمینان به رسیدن آب به همه اعضا داشته باشید، دست كشیدن لازم نیست.

45. اگر كسی پس از انجام غسل، متوجه شود كه قسمتی از موهای بلند سر او آغشته به رنگ بوده و شسته نشده است، غسل او چه حكمی دارد؟

شستن موهای بلند در غسل واجب نیست، و اگر پوست سر شسته شده باشد، غسل صحیح است.

46. اگر در بین غسل حدثی از انسان سر زند ]مثل بول و...[ آیا غسل را باطل میكند؟

غسل باطل نمی‎شود؛ ولی برای كارهایی مانند نماز كه به طهارت نیاز دارد، پس از غسل، واجب است وضو بگیرد.

47. اگر كسی نمیدانست هنگام غسل كف پا را هم باید

 

بشوید؛ ولی به‌طور معمول آب به كف پا هم میرسد و شسته میشود، آیا غسلش صحیح است؟ تكلیف نماز و روزههایی كه با این غسل انجام داده چیست؟

چون تمام طرف راست و چپ بدن حتی كف پا و لای انگشتان باید به نیت غسل شسته شود، بنابراین كسی كه قسمتی از بدن را به نیت غسل نشسته است، غسلش صحیح نیست و نمازهایی را كه با غسل غیر صحیح انجام داده باید قضا كند. البته روزه‎هایی كه گرفته صحیح است و قضا و كفاره ندارد.

48. این جانب به وسواس مبتلایم و اطمینان به شسته شدن بدنم در غسل پیدا نمیكنم، آیا میتوانم از همسرم در غسل كمك بگیرم؟

در غیر موارد اضطرار، كسی نباید دیگری را وضو یا غسل دهد؛ اما اگر نگاه كند و بگوید كه به كجای بدن آب رسیده است، اشكال ندارد.

49. آیا با غسل جنابت احتیاطی میشود نماز خواند؟

زمانی با غسل جنابت می‎شود نماز خواند كه شخص واقعاً جنب بوده و غسل كرده باشد؛ و با غسل احتیاطی نمی‎شود نماز خواند.

50. در چه صورتی میتوان به‌جای غسل تیمّم كرد؟ آیا خجالت هم میتواند مجوز تیمّم باشد؟

 

خجالت كشیدن مجوز تیمم كردن نیست و در احكام الهی خجالت كشیدن معنا ندارد؛ چنان‌كه در روایت است:«لا حَیَاءَ فِی الدّینِ». جواز تیمم تنها در هفت مورد است كه در رساله‎های عملیه ذكر شده است.

51. اگر انسان در خواب جنب شود آیا از موارد جنابت از حرام است؟

خیر، احتلام (جنب شدن در خواب)، جنابت از حرام نیست.

52 . اینكه در رساله فرمودهاند: «غسل جنابت به‌خودی‌خود مستحب است» یعنی چه؟ آیا هر وقت به حمام میرویم میتوانیم یك غسل جنابت مستحبی به‌جا آوریم؟

مقصود آن است كه اگر كسی جنب شود، قبل از داخل شدن وقت نماز، غسل برای او مستحب است ولی پس از داخل شدن وقت نماز یا برای انجام كارهای دیگری كه شرط آن طهارت است، مثل طواف، غسل واجب می‎شود و اگر شخص جنب نباشد، غسل كردن به‌عنوان جنابت معنا ندارد و لغو است.

53. آیا اگر قبل از داخل شدن وقت نماز، غسل جنابت انجام دادیم میتوانیم با آن نماز بخوانیم یا وضو لازم است؟

چنانچه كاری كه وضو را باطل می‎كند (مثل خوابیدن، بول كردن و...) انجام نداده باشید، می‎توانید با آن غسل، نمازهای

 

واجب و مستحب را به‌جا آورید و وضو گرفتن لازم نیست.

54. غسل مس میت بر عهدهام بود فراموش كردم انجام دهم، پس از یك روز جنب شدم و غسل جنابت انجام دادم، آیا كفایت میكند یا حتماً باید غسل مس میت را به‌جا آورم؟ در مسأله تكلیف نماز و روزههایم چه میشود؟

غسل جنابت از سایر غسل‎ها كفایت می‎كند؛ هرچند در موقع غسل توجهی به وجوب غسل‎های دیگر نداشته باشید. نمازهایی كه پس از مس میت و قبل از انجام غسل جنابت خوانده‎اید، قضا نمایید؛ ولی روزه آن روز صحیح است و قضا ندارد.

55. آیا لمس كردن استخوان مرده به غسل مسّ میت نیاز دارد؟

برای مسّ استخوانی كه گوشت ندارد، و از میّت جدا شده و آن را غسل نداده‎اند، بنا بر احتیاط واجب، باید غسل كرد. البته لمس استخوان شهیدانی كه در جبهه به شهادت رسیده‎اند، غسل ندارد.

56. در حال جنابت یا عادت ماهانه میتوان نماز میت خواند؟

بلی می‎توان نماز میت خواند و نماز صحیح است؛ اگرچه احتیاط مستحب آن است تمام چیزهایی كه در نمازهای دیگر لازم است در نماز میت نیز رعایت شود.

57. زمان غسل جمعه چه وقت است؟

وقت غسل جمعه از طلوع فجر تا اذان ظهر است؛ ولی

 

كسی كه تا آن موقع غسل جمعه انجام نداده، بعد از ظهر نیز می‎تواند بدون قصد ادا و قضا آن را انجام دهد.

58. اگر چند غسل بر عهده انسان باشد، كدام‌یك را باید زودتر انجام دهد؟

رعایت ترتیب بین غسل‎ها واجب نیست؛ بلكه می‎توان همه غسل‎ها را در نظر گرفت و یك غسل به نیت همه آنها انجام داد و اگر غسل جنابت بر شخص واجب باشد، انجام غسل جنابت از سایر غسل‎ها كفایت می‎كند.

59. آیا با غسل جنابت از حرام میتوان نماز خواند؟

بلی، مانعی ندارد.

60. گاهی قبل از بول یا بعد از آن، مایع غلیظی خارج میشود؛ آیا این مایع، حكم منی را دارد؟ اگر شك داشته باشیم رطوبتی كه خارج شده، منی است یا غیر آن، چه وظیفهای داریم؟

اگر علائم منی را كه در رساله توضیح‌المسائل نوشته شده، نداشته باشد، غسل لازم نیست و به شك خود توجه ننمایید.

61. دختری غسل جنابت از استمناء بر عهده داشته ولی به‌دلیل آنكه اصلا ملتفت مسأله نبوده كه جنب شده، غسل نكرده است، و مدتی در همان حال نماز خوانده، تكلیف او چیست؟

طهارت شرط واقعی برای نماز است، و باید تمام نمازهایی كه بدون غسل جنابت خوانده است، قضا نماید.

62. اگر كسی یقین كند كه همراه ادرار یك یا چند قطره

 

منی از او خارج شده است، آیا باید غسل جنابت انجام دهد؟

بلی، با علم ‌به‌ خروج ‌منی ‌به همراه ادرار، غسل بر او واجب است.

63. آیا رفتن خانمی كه در ایام عادت است، به زیارت اهل قبور، مجالس روضه و حرم ائمه^ جایز است؟

رفتن حائض به مجلس روضه در غیر مسجد و زیارت اهل قبور مانعی ندارد؛ اما توقف در حرم ائمه^ (اطراف ضریح مطهّر) اشكال دارد؛ ولی می‎توانند در رواق‎های حرم توقف نمایند.

64. خانمی كه روز هفتم عادت غسل میكرده، و در بعضی مواقع پس از غسل، تا روز دهم لكه‌بینی داشته، لكن غسل مجدد نمیكرده است، نماز و روزههایی كه انجام داده است چه حكم دارد؟

تمام نمازهایی را كه بدون غسل مجدد خوانده، باید قضا كند، و نسبت به روزه، اگر علم به حائض بودن نداشته، روزه‎ها قضا ندارد.

65. آیا اسراف در آب، موجب بطلان غسل میشود؟

هرچند اسراف جایز نیست، اما موجب بطلان غسل نمی‎شود.

66. موقع شستن طرف راست بدن در غسل، آب به طرف چپ هم میرسد؛ آیا اشكال دارد؟

خیر، اشكال ندارد.

67. غسل جنابت با چه چیز باطل میشود؟

 

اگر شخصی كه غسل جنابت كرده، یكی از كارهایی كه وضو را باطل می‎كند، انجام دهد، باید برای عبادات بعدی كه نیاز به طهارت دارد، وضو بگیرد.

 

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: