سه شنبه: 8/خرد/1403 (الثلاثاء: 20/ذو القعدة/1445)

رکوع

106. در ركوع نماز باید دستها روی زانو باشد یا اگر بالاتر از زانو هم گذاشته شود، اشكال ندارد؟

اگر به مقداری كه بتواند دست را بر زانو بگذارد خم شود كافی است، و دست گذاشتن بر روی زانو در حال ركوع واجب نیست و اگر بدن در حال ذكر ركوع، آرامش داشته باشد، می‎توان دست‎ها را رها كرد؛ اما مستحب است مردها كف دست‎ها را روی استخوان زانو بگذارند و خانم‎ها بالای زانو قرار دهند.

 

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: