سه شنبه: 8/خرد/1403 (الثلاثاء: 20/ذو القعدة/1445)

قیام

96. قیام متصل به ركوع، كه از اركان نماز است، ایستادن قبل از ركوع است یا بعد از ركوع؟

قیام متصل به ركوع، قیام قبل از ركوع است (از حالت ایستاده به ركوع رفتن است) و اما ایستادن بعد از ركوع، هرچند واجب است، اما ركن نماز نیست.

 

97. در هنگام نماز، اگر چشمهایم بسته باشد، بیشتر حواسم به نماز جمع میشود؛ آیا اشكال دارد؟

بستن چشم در حال نماز مكروه است؛ ولی نماز را باطل نمی‎كند.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: