سه شنبه: 8/خرد/1403 (الثلاثاء: 20/ذو القعدة/1445)

تقلّب در امتحان

556. تقلب چه حكمی دارد؟

تقلب نوعی خیانت است و جایز نیست؛ و خیانت در مسائل علمی، از سایر موارد، زشت‎تر است و در شأن مسلمان نیست.

557. اگر طرف مقابل راضی به تقلب از روی نوشته او باشد، چگونه است؟

رضایت طرف مقابل برای تقلب تأثیری در حكم ندارد.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: