سه شنبه: 8/خرد/1403 (الثلاثاء: 20/ذو القعدة/1445)

قرائت

98. اگر كسی به این مسأله توجه نداشته كه بسم الله الرحمن الرحیم را در نماز باید به قصد همان سورهای كه میخواهد بخواند بگوید، معمولا اول بسم الله را میگفته و سپس سوره را در ذهن تعیین میكرده است، آیا باید نمازهایی كه تاكنون خوانده قضا كند؟

در مورد سؤال، نمازهایی كه قبلا خوانده قضا ندارد؛ ولی باید در نمازهای بعد رعایت كند و بسم الله... را به قصد همان سوره‎ای كه می‎خواهد بخواند، تلاوت كند.

99. اگر اشتباهاً سوره را قبل از حمد بخوانیم، سجده سهو واجب میشود؟

خیر، سجده سهو واجب نمی‎شود، البته باید پس از قرائت حمد، مجدداً سوره كاملی خوانده شود.

100. در نماز به‌جای سوره توحید (قل هو الله احد) میتوانیم یك سوره دیگر از قرآن بخوانیم اما چهار سوره است كه خواندن هریك از آنها به تنهایی كافی نیست بلكه

 

باید با سوره دیگری خوانده شود. آن چهار سوره كدامند و چگونه باید خوانده شوند؟

در نماز به‌جای سوره توحید خواندن هریك از چهار سوره «انشراح»، «والضحی»، «فیل» و «ایلاف» به تنهایی كفایت نمی‎كند، بلكه دو سوره والضحی و الم‎نشرح، و همچنین دو سوره فیل و ایلاف در نماز، هركدام یك سوره حساب می‎شوند.

101. اگر شخصی ندانسته تسبیحات اربعه را بیشتر از سه مرتبه بخواند، آیا نمازش باطل میشود؟

نمازش صحیح است.

102. كسی كه به‌جای تسبیحات اربعه، حمد شروع كرده چه كند؟

اگر سهواً حمد را شروع كرده است، باید آن را رها كند و دوباره با توجّه، حمد تنها یا تسبیحات را بخواند؛ ولی اگر در ركوع یادش آمد، نمازش صحیح است.

103. اگر در نماز بعد از خواندن قسمتی از سوره، بقیه آن را فراموش كنیم، تكلیف چیست؟

آن سوره را رها كنید و سوره دیگری بخوانید و نماز صحیح است.

104. اگر قسمتی از حمد و سوره را در نماز ظهر بلند

 

خواندیم و قبل از ركوع متوجه شدیم كه باید آهسته میخواندیم، آیا دوباره خواندن حمد لازم است؟

تكرار لازم نیست و بقیه آن را آهسته بخوانید.

105. آیا برای جلوگیری از حواس‌پرتی، میتوان نماز ظهر و عصر را بلند خواند؟

خیر، برای این منظور به معانی جملات توجه كنید و اگر خود را در محضر خداوند قادر متعال ببینید، قطعاً توجه بیشتری پیدا می‎كنید؛ ضمناً خواندن نماز در محل خلوت، نگاه به مُهر در حال قیام و انجام مستحبات نیز توصیه شده است.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: