جمعه: 25/خرد/1403 (الجمعة: 7/ذو الحجة/1445)

نماز احتیاط

141. آیا نماز احتیاط را باید بلافاصله پس از سلام نماز بخوانیم؟

بلی، واجب است نماز احتیاط را بلافاصله بعد از سلام نماز و بدون انجام كارهای منافی نماز مانند روی برگرداندن از قبله، به‌جا آورد.

 

142. خواندن سهوی سوره در نماز احتیاط چه حكمی دارد؟

اشكال ندارد و نماز احتیاط را باطل نمی‎كند.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: