شنبه: 1/ارد/1403 (السبت: 11/شوال/1445)

احکام اموات

524. آیا میتوان ‌ثواب تمام اعمال مستحبی را بر اموات هدیه ‌نمود؟

بلی مانعی ندارد؛ می‎توانید پس از انجام عمل مستحبی، ثواب آن را هدیه كنید و نیز می‎توانید اصل عمل مستحبی ـ مثل نماز، روزه، صله رحم، عیادت مریض و... ـ را به نیابت از میت به‌جا آورید.

525. شركت در مراسم ختم كسی كه خودكشی كرده، چه صورتی دارد؟

خودكشی از گناهان كبیره است؛ اما شركت در مراسم تشییع و ترحیم كسی كه خودكشی كرده، مانعی ندارد.

526. آیا حجلههایی كه برای اموات میگذارند و گلهای طبیعی‌كه روی جنازه و قبر میریزند، مصداق تبذیر نیست؟

قدر مسلم آن است كه اگر پول آنها را صرف صدقات برای میت‌ كنند، از جهات متعدد، بهتر و موجب ثواب برای میت است.

527. مخارج مراسم یادبود پدر را چه‌كسی باید بپردازد؟

 

مخارج واجبه مثل غسل و كفن و دفن از اصل مال برداشته می‎شود، و نسبت به مخارج مراسم اگر وصیت كرده است، از ثلث اموال او می‎پردازند و اگر وصیت نكرده، از سهم صغیر نباید مصرف شود و بقیه ورثه، نسبت به سهم خود اختیار دارند.

 

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: