چهارشنبه: 1403/03/2

قرض برداشتن از صدقه

574. آیا از پولی كه به‌تدریج به‌عنوان صدقه در خانه كنار میگذاریم، میتوانیم به‌عنوان قرض برداریم؟

پول مذكور تا وقتی به فقیر داده نشده، ملك مالك است و می‎تواند در آن تصرف كند.

 

فارسی
شنبه / 18 ارديبهشت / 1395

صدقه دادن به سادات

573. آیا صدقات مستحبی و كفارات را میتوان به سادات داد؟

 

دادن صدقات مستحبی به سادات جایز است، اما كفاره غیر سیّد را به سیّد ندهند.

فارسی

خال‌کوبی

572. خال‌كوبی برای خانمها چه صورت دارد؟

اگر ضرر مهم و مورد توجه نداشته باشد، اشكال ندارد، و لكن زینت محسوب می‎شود و باید از نامحرم بپوشاند.

فارسی
پنجشنبه / 16 ارديبهشت / 1395

توبه

571. اگر زنی شوهردار مرتكب خلاف شرعی گردید و سپس پشیمان شد، و توبه كرد، آیا لازم است به شوهر بگوید، و رضایت او را جلب كند؟

بر او واجب است كه از این عمل شنیع توبه كند، و از گفتن آن به دیگران حتی شوهر جداً اجتناب نماید.

فارسی
پنجشنبه / 16 ارديبهشت / 1395

به گردن گرفتن گناه دیگری

570. اگر كسی بگوید فلان كار را انجام بده، گناهش به گردن من، آیا برای انجام دهنده گناه نمینویسند؟

كسی كه عمل خلاف را مرتكب شده گناهكار است و دیگری نیز به جهت امر یا تشویق به آن، معصیت كرده است.

فارسی

ترقه‌بازی

569. آیا ترقههایی‌كه در چهارشنبه‌سوری زده میشود، اشكال دارد؟

ترساندن و ایجاد مزاحمت و آزار مؤمنین به هر صورت حرام است.

 

فارسی
پنجشنبه / 16 ارديبهشت / 1395

کشیدن سیگار

568. كشیدن سیگار چه حكمی دارد؟

اگر موجب ضرر قابل توجه فعلی و در كوتاه مدت باشد، جایز نیست.

فارسی
پنجشنبه / 16 ارديبهشت / 1395

استفاده از مشروبات الکلی در مجالس عروسی

567. دربعضی مجالس عروسی، متأسفانه از مشروبات الكلی استفاده میشود؛ آیا شركت در آن مجالس بدون خوردن مشروب جایز است؟

حضور در مجالسی كه در آن شراب نوشیده می‎شود، حرام است.

فارسی

شرکت در مجالس صوفیه

566. شركت در جلسات صوفیه و رفتن به خانقاه و مجالس عزاداری آنها چه حكمی دارد ؟

رفتن به خانقاه، و شركت در برنامه‎ها و جلسات صوفیه اگرچه به‌عنوان ذكر و مدح امیر‌المؤمنین(علیه‌السلام) و عزاداری برای حضرت سیدالشهدا(علیه‌السلام) در مراكزی كه به‌عنوان حسینیه برقرار كرده‎اند، و كمك مادی و همكاری با آنها،

 

فارسی

خودكشی

564. آیا فكر خودكشی حرام است؟

 

فارسی
پنجشنبه / 16 ارديبهشت / 1395

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - احکام شرعی