پنجشنبه: 1403/03/24

حواله

388. چك، حكم پول را دارد، یا حواله محسوب میشود؟

 

چك حكم پول را ندارد بلكه سند و مدرك حواله است.

فارسی
دوشنبه / 13 ارديبهشت / 1395

اجاره

385. فرق بین اجاره شخص و جعاله چیست؟

الف. در اجاره برخلاف جعاله باید مدت معلوم باشد.

ب. عقد اجاره لازم است؛ اما عقد جعاله جایز است؛ یعنی طرفین می‎توانند عقد را به‌هم بزنند.

ج. در اجاره پس از خواندن صیغه، اجیر، مالكِ مال‌الاجاره می‎شود؛ ولی در جعاله، تا كار انجام نگیرد، عامل، نمی‎تواند طلب مزد كند.

فارسی
دوشنبه / 13 ارديبهشت / 1395

هدیه از مال حرام

383. با پسر نامحرمی دوست شدم و هدایایی برایم خریده است، اكنون كه متوجه حرمت دوستی با نامحرم شدهام و رابطه خود را با او قطع كردهام، آیا باید هدایای موجود را به او برگردانم؟

فارسی

صلح و هبه

382. صلح با هبه چه تفاوتی دارد؟

عقد صلح و هبه در بعضی موارد ازنظر نتیجه یكی هستند و موجب تملیك چیزی به دیگری می‎گردند. اما با این تفاوت كه صلح، با قبول طرف مقابل، محقق می‎شود؛

 

ولی در هبه، علاوه بر قبول طرف، باید مورد هبه نیز در اختیار او قرار گیرد و تفاوت دیگر آن است كه صلح عقد لازم و هبه عقد جایز است.

فارسی
دوشنبه / 13 ارديبهشت / 1395

شرکت

380. اگر جنسی را برای شركت خریداری كنند و یكی از

 

شركا در موعد مقرّر سهم خود را نپردازد، آیا از سود این جنس سهم میبرد؟

با فرض اینكه جنس برای شركت خریداری شده، همه شركا در سود آن شریك هستند؛ هرچند كه یكی از شركا سهم خود را نداده باشد؛ اما در صورت عدم عذر شرعی، گناهكار است.

فارسی
دوشنبه / 13 ارديبهشت / 1395

ربا

374. آیا ربا در قرض تولیدی و مصرفی تفاوت میكند؟

 

ربا گرفتن و ربا دادن در قرض، مطلقاً حرام است؛ چه قرض‌گیرنده، وام را برای مصرف در هزینه‎های جاری زندگی خود بخواهد و چه برای سرمایه‌گذاری و تجارت.

فارسی
دوشنبه / 13 ارديبهشت / 1395

سوده سپرده بانك‎ها

370. برای سپرده ثابت بانكها سود روزشمار میدهند، آیا این ربا نیست؟

اگر سپرده‌گذار، بانك را وكیل كند كه با پول او معامله مشروع انجام دهد و درصدی از سود آن را به سپرده‌گذار بدهد و بقیه را به‌عنوان حق وكالت بردارد ـ همان‌گونه كه در قانون بانكداری بدون ربا آمده است ـ اشكال ندارد؛ اما اگر به‌شرط گرفتن زیاده، قرض به بانك بدهد، ربا و حرام است.

فارسی

بانك‌ها

365. خرید سهام بانك و مؤسساتی كه معاملات ربوی دارند، چه صورت دارد؟

خرید سهام مؤسساتی كه درآمد غیر مشروع دارند، جایز نیست.

366. كارمزدی كه صندوقهای قرضالحسنه از وامگیرندگان دریافت میكنند، چه صورت دارد؟

فارسی
دوشنبه / 13 ارديبهشت / 1395

ضمان تصرف در بیت‌المال

358. اگر جنسی را از ادارهای به‌‌طور غیر قانونی برداریم، آیا حلالیت طلبیدن از رئیس اداره كافی است؟

حلالیت طلبیدن از رئیس اداره، كافی نیست؛ اگر عین

 

فارسی

ضمان تصرف در مال غیر

338. در دوران كودكی پولی از كسی برداشتهام و نمیتوانم مستقیماً مطلب را به او بگویم، به‌ نظر شما چگونه عمل كنم؟ آیا میتوانم صدقه بدهم؟

فارسی

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - احکام شرعی