پنجشنبه: 1403/03/24

نیت روزه

226. شب، قصد گرفتن روزه داشتم اما سحر بیدار نشدم تا قصد كنم نزدیك آفتاب از خواب بیدار شدم، آیا روزهام صحیح است؟

بلی، صحیح است و لازم نیست حتماً سحر بیدار شوید و نیت روزه كنید.

227. یوم‌الشك چه روزی است و روزه آن چه صورت دارد؟

فارسی
شنبه / 11 ارديبهشت / 1395

متفرقات نماز

200. آیا نماز شب اذان و اقامه دارد؟

خیر، نمازهای مستحبی اذان و اقامه ندارند و فقط در نمازهای واجب روزانه اذان و اقامه مستحب است.

201. طبق حدیث «من ترك الصلوة متعمداً فقد كفر» آیا انسان‌هایی كه عمداً نماز را ترك میكنند كافر هستند؟

فارسی
پنجشنبه / 9 ارديبهشت / 1395

نماز جمعه

195. آیا میتوان در حال خواندن خطبههای نماز جمعه، به كارهایی مثل تسبیح و صلوات و تلاوت قرآن و غیره پرداخت؟

سكوت كردن و گوش دادن به خطبه‎ها، بنا بر احتیاط واجب است. گوش نكردن یا حرف زدن، نماز جمعه را باطل نمی‎كند و اگر ذكر گفتن، همراه گوش كردن خطبه‎ها باشد، اشكال ندارد.

فارسی
پنجشنبه / 9 ارديبهشت / 1395

نماز جماعت

176. كسی كه عمداً زودتر از امام جماعت سر از ركوع یا سجده بلند كند، آیا نمازش باطل میشود؟

اگر مأموم عمداً كارهای نماز را مانند ركوع و سجود جلوتر از امام انجام دهد، نماز جماعتش صحیح است و تنها معصیت كرده است.

177. اگر سهواً زودتر از امام از ركوع برخیزیم، چه باید بكنیم؟

فارسی
پنجشنبه / 9 ارديبهشت / 1395

نماز قضای پدر و مادر

172. آیا قضای نماز پدر و مادر بر پسر بزرگتر واجب است؟

 

فارسی

نماز قضا

160. آیا نماز قضا در سفر تمام است؟

نمازی را كه در وطن قضا شده باید به همان نحو كه قضا شده به‌جا آورد و فرقی نمی‎كند كه قضا را در سفر به‌جا آوریم یا در حضر(وطن). همچنین نمازی را كه در سفر قضا شده باید به همان صورت كه قضا شده به‌جا آوریم؛ مثلاً اگر كسی مسافر است و نماز ظهرش كه باید دو ركعتی می‎خواند قضا شد، هر وقت بخواهد قضای آن نماز را بخواند باید دو ركعتی‎بخواند.

فارسی
پنجشنبه / 9 ارديبهشت / 1395

نماز مسافر

143. شكسته خواندن نماز تمام و تمام خواندن نماز شكسته با عدم آگاهی به حكم چه حكمی دارد؟

اگر اصلا نمی‎دانسته‎اید كه نماز مسافر شكسته است و به‌جای شكسته تمام خوانده‎، قضا ندارد، ولی اگر به‌جای نماز تمام شكسته خوانده باشد نماز باطل است.

144. حد ترخّص را توضیح دهید.

حد ترخّص هر محل نزدیك‎ترین جایی است كه در آنجا صدای اذان شهر شنیده نمی‎شود، و دیوار شهر دیده نمی‎شود.

فارسی
پنجشنبه / 9 ارديبهشت / 1395

نماز احتیاط

141. آیا نماز احتیاط را باید بلافاصله پس از سلام نماز بخوانیم؟

بلی، واجب است نماز احتیاط را بلافاصله بعد از سلام نماز و بدون انجام كارهای منافی نماز مانند روی برگرداندن از قبله، به‌جا آورد.

 

142. خواندن سهوی سوره در نماز احتیاط چه حكمی دارد؟

اشكال ندارد و نماز احتیاط را باطل نمی‎كند.

فارسی
پنجشنبه / 9 ارديبهشت / 1395

شک در نماز

127. اگر در بین نماز ظهر شك كند كه نیت نماز ظهر كرده یا عصر، چه باید بكند؟

باید به نیت ظهر، نماز را تمام كند، و صحیح است.

128. اگر هنگام قرائت تسبیحات اربعه نماز چهار ركعتی شك كند سه ركعت خوانده یا چهار ركعت تكلیف چیست؟

شك سه و چهار در هر جای نماز كه پیش آید ـ اگر بعد از تأمل، ظّن به یك طرف پیدا نشود ـ باید بنا را بر چهار بگذارند و نماز را تمام كنند و بعد از نماز، یك

 

فارسی
پنجشنبه / 9 ارديبهشت / 1395

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - احکام شرعی