چهارشنبه: 2/خرد/1403 (الأربعاء: 14/ذو القعدة/1445)

نماز قضای پدر و مادر

172. آیا قضای نماز پدر و مادر بر پسر بزرگتر واجب است؟

 

اگر پدر به‌ جهت عذری نماز یا روزه‎اش را به‌جا نیاورده باشد، بعد از فوت او، بر پسر بزرگ‌تر واجب است قضا نماید، یا برای انجام آن اجیر بگیرد، هرچند پدر نتوانسته قضا كند، و بنا بر احتیاط، اگر از روی نافرمانی هم ترك كرده باشد، پسر بزرگ‌تر باید آن را قضا نماید، یا برای او اجیر بگیرد، در مورد مادر نیز احتیاط واجب رعایت این حكم است.

173. اگر‌كسی برای خواندن یك سال نماز میت اجیر شود و قبل از اتمام نمازهای قضا بمیرد، ورثه چه وظیفهای دارند؟

ورثه میت باید برای نمازهایی كه می‎دانند اجیر به‌جا نیاورده، دیگری را اجیر نمایند؛ بلكه برای نمازهایی هم كه احتمال می‎دهند به‌جا نیاورده، بنا بر احتیاط واجب باید اجیر بگیرند. درباره وظیفه ورثه شخص اجیر نسبت به اجرتی كه گرفته و وظیفه خود را انجام نداده، به توضیح‎المسائل، مساله 1557 مراجعه نمایید.

174. قرائت نماز پدر و مادرم صحیح نیست؛ آیا پس از فوت آنها باید همه نمازهایشان را قضا كنم؟

اگر قادر به اصلاح قرائت خود نیستند، به همان صورت كه می‎خوانند، كافی است و قضا ندارد.

175. قضای نماز پدر بر عهده پسر بزرگتر است؛ اگر

 

پسر بزرگتر مقید به امور شرعی نیست، تكلیف نماز قضای میت چه میشود؟

با وجود پسر بزرگ‎تر، قضای نماز پدر بر سایر ورثه واجب نمی‎شود؛ هرچند پسر بزرگ آن را انجام ندهد؛ البته سایر ورثه می‎توانند نسبت به پدر احسان كرده، قضای نمازهای او را به‌جا آورند.

موضوع: 
نويسنده: