رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
سه شنبه: 16/خرد/1402 (الثلاثاء: 17/ذو القعدة/1444)

رنگ كردن موی سر در عادت ماهانه

560. آیا حنا گذاشتن و رنگ كردن مو در ایام عادت مكروه است؟

بلی خضاب كردن سر به حنا و غیر آن در حال حیض و جنابت كراهت دارد.

 

موضوع: 
نويسنده: