پنجشنبه: 28/تير/1403 (الخميس: 11/محرم/1446)

قنوت

123. آیا قنوت را میتوان به زبان فارسی خواند؟

دعا به غیر عربی در قنوت اشكال ندارد.

124. آیا ترك قنوت اشكالی دارد؟

قنوت مستحب است وترك آن سهواً یا عمداً مبطل نماز نیست.

125. آیا چرخاندن انگشتر و نگاه به نگین در حال قنوت استحباب دارد؟

انگشتر عقیق به دست كردن برای نماز و نیز نگاه كردن

 

به كف دست در قنوت استحباب دارد؛[1] ولی برای استحباب چرخانیدن انگشتر و نگاه به آن دلیلی نیافتیم.

126. آیا در قنوت نماز وِتر، اگر جزء چهل نفری كه دعا میكنیم نام افرادی را ببریم كه مسلمان معصیت‌كار هستند، اشكال دارد؟

دعا برای مسلمان معصیت‌كار، در نماز و بعد از نماز، اشكال ندارد.

 

[1]. مجلسی، بحارالانوار، ج85، ص195.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: