جمعه: 25/خرد/1403 (الجمعة: 7/ذو الحجة/1445)

رشوه

398. دادن رشوه برای حل مشكل اداری چه صورت دارد؟ و با اضطرار چگونه است؟

پرداخت پول یا اموال دیگر ازطرف فرد مراجعه‌كننده به كارمندان ادارات كه مكلف به ارائه خدمات اداری به مردم هستند منجر به فساد ادارات خواهد شد، و عملی است كه ازنظر شرعی حرام محسوب می‎شود و دریافت‌كننده حق تصرف در آن مال را ندارد و باید به صاحبش مسترد نماید؛ بلی چنانچه احقاق حق، متوقف به پرداخت وجه باشد، برای دهنده اشكال ندارد.

 

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: