رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
چهارشنبه: 10/خرد/1402 (الأربعاء: 11/ذو القعدة/1444)

تشهد

122. كسی كه در ركعت سوم یادش آمد تشهد را فراموش كرده، چه وظیفهای دارد؟

اگر قبل از رفتن به ركوع یادش بیاید كه تشهد را نخوانده، باید بنشیند و تشهد را انجام دهد و دوباره ركعت سوم را بخواند؛ و اگر در ركوع یا بعد از آن متوجه شد كه تشهد را نخوانده است، پس از تمام شدن نماز، قضای تشهد فراموش شده را به‌جا آورد. و بعد از آن دو سجده سهو، انجام دهد. در صورت اول نیز، انجام دو سجده سهو، بنا بر احتیاط، واجب است.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: