دوشنبه: 27/فرو/1403 (الاثنين: 6/شوال/1445)

احکام نذر

485. اگر نذر كرده باشم پولی را به فقیر بدهم، آیا میتوانم آن را برای كمك به مدرسه یا ساختمان مسجد اختصاص دهم؟

اگر نذر صحیح شرعی كرده باشید، یعنی به صیغه مخصوص، نذر را خوانده باشید، تغییر مورد نذر جایز نیست.

486. نذری برای شب عاشورا داشتم كه موفق به انجام آن نشدم، آیا میتوانم در وقت دیگری انجام دهم؟

با فرض اینكه صیغه نذر را به عربی و یا فارسی نخوانده‎اید، انجام آن در وقت دیگر اشكال ندارد.

487. چند روزی به مشهد رفتهایم و اتفاقاً با روزهایی كه روزه آن ثواب بسیار دارد، مصادف شده است؛ آیا میتوانیم در سفر نذر كنیم و آن روزها را روزه بگیریم؟

نذر مذكور در سفر صحیح نیست.

488. كسی كه نمیداند نذرش را به زبان گفته یا فقط از فكر و ذهنش گذرانده است، آیا باید به نذر خود عمل كند؟

 

درصورتی‌كه یقین ندارد كه صیغه نذر را به عربی یا فارسی خوانده است، عمل به نذر بر او واجب نیست.

489. اگر انسان برای نذر خود وقت تعیین كند، ولی در زمان خود نتواند آن را انجام دهد، وظیفهاش چیست؟

در غیر روزه، اگر در وقت انجام دادن نذر، نتواند آن را به‌جا آورد، تكلیف از او ساقط است و كفاره هم ندارد.

490. نذرهایی برای قبولی در كنكور كردهام كه انجام آن با درس خواندن برایم مشكل است؛ آیا میتوانم آنها را تغییر دهم؟

اگر در موقع نذر كردن، صیغه نذر را به عربی یا فارسی نخوانده باشید، چیزی بر شما واجب نیست.

491. آیا نذر، صیغه خاصی دارد؟

آری، نذر صیغه خاصی دارد؛ برای مثال، شخصی كه در مورد شفا یافتن بیماری‎اش نذر می‎كند كه مبلغی به فقیر بدهد، چنین می‎گوید: «لِلّهِ عَلیَّ اِنْ شَفَی اللهُ مَرَضی اَن اُعْطِی الْفَقیرَ كَذا». البته لازم نیست به عربی بخواند و همین اندازه كافی است كه بگوید: برای خدا بر عهده من است كه اگر بیماری من شفا یابد، فلان مبلغ را به فقیر بدهم.

492. نذری كردهام ولی بین دو چیز (روزه گرفتن و صدقه دادن به فقیر) شك دارم و نمیدانم كدام‌یك از آن دو است، تكلیف چیست؟

 

باید احتیاط كرده، به هر دو عمل كنید.

493. كفاره نذری كه عمداً به‌جا نیاورده و مدتی از زمان آن گذشته است، چگونه است؟

كفاره آن، آزاد كردن یك بنده یا اطعام شصت فقیر و یا گرفتن دو ماه روزه است.

494. آیا تغییر نذر جایز است؟ برای مثال، كسی كه نذر كرده در روز عاشورا، به مردم شیر بدهد، آیا میتواند به‌جای آن خوراكی دیگری بدهد؟

اگر نذر طبق صیغه معتبر شرعی بوده، تغییر آن جایز نیست؛ بلكه باید به همان صورتی كه نذر كرده، عمل كند و در غیر این صورت، تغییر مورد نذر، اشكال ندارد.

495. كسی نذر كرده پولی را به فقیر بدهد؛ ولی مقدار آن را فراموش كرده، وظیفه او چیست؟

اگر نذر با صیغه معتبر شرعی بوده، واجب است به آن عمل كند، می‎تواند به مقدار حداقل اكتفا كند؛ به‌عنوان مثال، اگر بین هزار تومان یا بیشتر تردید دارد، پرداخت همان هزار تومان كافی است [‎و اگر بیشتر هم بدهد، كار پسندیده‎ای است].

496. نذر برای دیگری یا از پول دیگری چه صورت دارد؟ مثلاً مادری نذر كند كه پسرش فلان كار را انجام دهد.

نذری كه انجام آن و یا پول آن بر عهده دیگری باشد، صحیح نیست.

 

 

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: