دوشنبه: 25/تير/1403 (الاثنين: 8/محرم/1446)

کشیدن سیگار

568. كشیدن سیگار چه حكمی دارد؟

اگر موجب ضرر قابل توجه فعلی و در كوتاه مدت باشد، جایز نیست.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: