سه شنبه: 8/خرد/1403 (الثلاثاء: 20/ذو القعدة/1445)

نماز قضا

160. آیا نماز قضا در سفر تمام است؟

نمازی را كه در وطن قضا شده باید به همان نحو كه قضا شده به‌جا آورد و فرقی نمی‎كند كه قضا را در سفر به‌جا آوریم یا در حضر(وطن). همچنین نمازی را كه در سفر قضا شده باید به همان صورت كه قضا شده به‌جا آوریم؛ مثلاً اگر كسی مسافر است و نماز ظهرش كه باید دو ركعتی می‎خواند قضا شد، هر وقت بخواهد قضای آن نماز را بخواند باید دو ركعتی‎بخواند.

161. آیا در قضای نماز باید مراعات جهر (بلندخواندن) و اخفات (آهسته خواندن) را بنمایم؟

 

نماز قضا، در آهسته خواندن و بلند خواندن، تابع نماز ادا است. پس اگر نماز ظهر و عصر است، در قضا هم باید حمد و سوره را آهسته بخوانند و اگر نماز صبح یا مغرب و عشاء است، در قضا هم باید مردها حمد و سوره را بلند بخوانند.

162. بعد از سن تكلیف بعضی از نمازهایم را درست انجام ندادهام، الان چگونه باید آنها را قضا كنم؟

هر مقدار از نمازهایتان را كه یقین دارید به‌جا نیاورده‎اید یا به‌صورت باطل انجام داده‎اید، باید قضا كنید. می‎توانید قضای نمازها را به‌تدریج انجام دهید.

163. مقداری نماز و روزه قضا دارم، آیا میتوانم در این مورد كسی را اجیر نمایم؟

خیر، شخص زنده نمی‎تواند برای قضای نماز و روزه خود اجیر بگیرد، و لازم است قضای نماز و روزه‎های خود را خودش به‌تدریج به‌جا آورد.

164. اگر تعداد نمازهای قضای آیات را فراموش كرده باشیم، چگونه باید آنها را به‌جا آوریم؟

به مقداری كه یقین دارید قضا كنید، و در موارد شك، قضا لازم نیست؛ و چنانچه سبب نمازها نیز مختلف باشد، مثلاً یكی برای زلزله و یكی برای خورشیدگرفتگی و یكی

 

برای بادهای سیاه و سرخ باشد، هنگام قضا، تعیین آن مطابق احتیاط است.

165. تعداد نمازهایی كه نخواندهام زیاد است و نمیدانم چقدر است آیا غیر از قضا برای جبران آن میتوان كار دیگری كرد؟

هیچ عملی جبران نماز قضا شده را نمی‎كند جز به‌جا آوردن آن. بنابراین سعی كنید تا به‌تدریج نمازهایی را كه یقین دارید از شما قضا شده است به‌جا آورید؛ مثلاً می‎توانید پس از هر نماز روزانه یك نماز قضا هم بخوانید، یا هر شب قبل از خواب به خواندن چند نماز قضا اقدام كنید. با تصمیم و داشتن اراده‎ای قوی انجام این كار چندان سخت نیست. خداوند متعال شما را در انجام تكالیف شرعی موفق فرماید.

166. میفرمایند: «هیچ كاری جبران نمازهای قضا شده را نمیكند مگر انجام نماز قضا»، اما در كتاب گنجهای معنوی در روایتی آمده است كه اگر كسی شب دوشنبه پنجاه ركعت نماز بخواند و روز آن را روزه بگیرد و ظهر دوشنبه نیز پنجاه ركعت نماز بخواند و بعد از آن صد مرتبه استغفار كند، با صد سال نماز قضا شده مطابق است. آیا این روایت درست است؟

 

وجوب قضای نماز، مورد اتفاق نظر فقها است. اگر روایت مذكور ازنظر سند هم مشكل نداشته باشد، مورد عمل فقها قرار نگرفته است و نماز مذكور جبران نمازهای قضا شده را نمی‎كند.

167. در مواردی كه معلوم شود شخص غسل صحیح انجام نداده است، نمازهایش باید قضا شود اما روزههایش صحیح است و قضا ندارد؛ چرا؟

طهارت (با وضو و غسل بودن) در نماز، شرط واقعی است. بنابراین، هر وقت متوجه شویم نماز بدون طهارتِ صحیح انجام گرفته، باید اعاده یا قضا شود؛ اما در مورد روزه، طهارت از جنابت و حیض شرط ذُكری است و بقای عمدی بر جنابت و حیض مبطل است، و كسی كه غسل خود را در واقع، باطل انجام داده، ظاهراً وظیفه خود را انجام شده، و مسئولیت خود را پایان یافته می‎بیند و بقای عمدی بر جنابت ندارد.

168. شخصی به‌علت پیری و بیماری از خواندن نماز ایستاده معذور است و نمازهای خود را نشسته میخواند آیا میتواند قضای نمازهای گذشته خود را به‌صورت نشسته به‌جا آورد یا باید بعد از مرگ برای او انجام دهند؟

در مورد سؤال، واجب است نمازهای قضا را شخصاً

 

به‌جا آورد و این نمازها هرچند به‌صورت نشسته باشد از نمازهای قضای او كفایت می‎كند. بلی هر مقدار از نماز قضا كه باقی بماند می‎توانند بعد از مرگ برایش انجام دهند.

169. اگر كسی قبل از ظهر بخوابد و تا اذان مغرب بیدار نشود قضای نماز ظهر و عصر بر او واجب است؟

بلی، نمازهایی كه به جهت خواب بودن به‌جا نیاورده است، باید قضا نماید.

170. آیا قضای هر نماز حتماً باید در وقت آن خوانده شود؟

قضای نماز را در هر زمانی می‎توانید به‌جا آورید، و لازم نیست در وقت آن باشد.

171. كسی كه قبل از تمام شدن پانزده‌سالگی بعضی علائم بلوغ در او ظاهر شده، ولی پس از پانزده‌سالگی مشغول نماز و روزه شده، آیا قضای نماز و روزه بین بلوغ جنسی تا تمام شدن پانزده سال قمری بر او واجب است؟

بلی، قضای نماز و روزه بر او لازم است و با فرض اینكه ترك روزه به جهت جهل به بلوغ بوده، قضای تنها كافی است و كفاره ندارد.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: