يكشنبه: 27/خرد/1403 (الأحد: 9/ذو الحجة/1445)

استطاعت حج

318. مستطیع به چه كسی گفته میشود؟

شخص بالغی كه ضروریات زندگی و مخارج رفت‌وآمد به حج را داشته باشد و در برگشت، زندگی او مختل نشود، ازنظر مالی مستطیع است، و باوجود قدرت بدنی و باز بودن مسیر (امكان رفتن)، حج بر او واجب می‎گردد.

319. كسی‌كه بدون استطاعت به حج رفته، چنانچه بعد مستطیع شود، آیا لازم است، مجدداً حج به‌جا آورد؟

حج مستحبی، كفایت از حج واجب نمی‎كند، و لازم است مجدداً حج واجب خود را به‌جا آورد.

 

320. آیا با قرض كردن شخص مستطیع میشود؟

اگر اموال دیگری به‌مقدار قرضی كه گرفته، داشته باشد، با قرض گرفتن مستطیع می‎شود.

321. كسی كه ازنظر مالی مستطیع است، اگر ازنظر بدنی قدرت بر انجام حج نداشته باشد، آیا حج بر او واجب است؟

اگر در حال استطاعت مالی و بدنی كوتاهی كرده و حج به‌جا نیاورده حج بر او مستقر شده و باید نایب بگیرد، و اگر مستقر نشده، بنا بر احتیاط لازم نایب بگیرد تا ازطرف او اعمال حج را انجام دهد.

322. اگر پدرم هزینه رفتن به سفر حج را به من ببخشد، آیا حج بر من واجب میشود؟

بلی، اگر هزینه سفر حج را در اختیار كسی بگذارند، باوجود سلامت جسمانی و امكان مسافرت، حج بر او واجب می‎گردد و اصطلاحاً به آن حج بذلی می‎گویند.

323. آیا شخصی كه مجرد است و ازدواج نكرده، واجب‌الحج میشود یا نه؟

بلی، اگر استطاعت پیدا كند، باید به حج برود.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: