سه شنبه: 8/خرد/1403 (الثلاثاء: 20/ذو القعدة/1445)

شرکت

380. اگر جنسی را برای شركت خریداری كنند و یكی از

 

شركا در موعد مقرّر سهم خود را نپردازد، آیا از سود این جنس سهم میبرد؟

با فرض اینكه جنس برای شركت خریداری شده، همه شركا در سود آن شریك هستند؛ هرچند كه یكی از شركا سهم خود را نداده باشد؛ اما در صورت عدم عذر شرعی، گناهكار است.

381. خانهای بین چند نفر ورثه مشترك است و یكی از آنها راضی به تصرف سایر شركا نمیباشد؛ آیا شركای دیگر میتوانند نسبت به سهم خود تصرف كنند؟

اگر خانه مشاع است و سهم هریك از شركا مشخص نشده است، تصرف در آن، بدون رضایت همه شركا جایز نیست و در مورد سؤال، شركا می‎توانند به حاكم شرع جامع‎الشرایط مراجعه كنند تا شریك ممتنع را به فروش یا جدا كردن سهم خود و یا اجازه استفاده به نوبت شركا از خانه، وادار نماید.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: