سه شنبه: 8/خرد/1403 (الثلاثاء: 20/ذو القعدة/1445)

ارث دیه مقتول

503. باتوجه‌به اینكه زوجه حق قصاص نسبت به خون همسر ندارد، آیا از دیه او، ارث میبرد؟

بلی، زوجه از دیه، مانند سایر اموال شوهر، ارث می‎برد.

 

504. پولی كه بابت دیه قتل ازطرف قاتل یا شركت بیمه به خانواده مقتول داده میشود، در چه راهی باید صرف شود؟

دیه مانند بقیه اموال باقی‌مانده از میت، به ورثه او می‎رسد بلی هریك از ورثه اگر مایل باشند، می‎توانند نسبت به سهم خود، آن را صرف كار خیری برای میت كنند.

505. آیا قاتل، از مقتولی كه با او خویشاوند است، ارث میبرد؟

در قتل عمد، قاتل مطلقاً ارث نمی‎برد و در شبه عمد و قتل خطا، قاتل از دیه ارث نمی‎برد.

506. دیه در قتل عمد، شبه‌عمد، و خطایی، به چه‌ كسانی میرسد؟

دیه قتل خطا و شبه‌عمد، به همه ورثه می‎رسد، و در قتل عمد نیز اگر مصالحه بر دیه شود، همه ورثه حتی زوجین (باآنكه حق قصاص ندارند) ارث می‎برند. قابل ذكر است كه دیه در حكم مال مقتول است، و باید بدهی‌ها و وصایای نافذه میت از آن اخراج شود.

 

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: