دوشنبه: 27/فرو/1403 (الاثنين: 6/شوال/1445)

احکام تیمم

68. آیا بعد از تیمم بدل از غسل، تیمم بدل از وضو نیز لازم است؟

در تیمم بدل از غسل جنابت، برای نماز، وضو یا تیمم بدل از وضو لازم نیست؛ ولی در تیمم بدل از سایر غسل‎ها، برای نماز، وضو یا تیمم بدل از وضو نیز لازم است.

69. آیا كسی كه برای جنابت، تیمم بدل از غسل كرده، می‌تواند نمازهای بعدی را نیز با آن تیمم بخواند؟

درصورتی‌كه عذرش تا وقت نماز بعد ادامه داشته و تیمم هم باطل نشده باشد، به تیمم مجدد نیاز نیست و با همان تیمم می‎تواند نماز بخواند.

70. اگر با تیمم بدل از غسل نماز خواندیم، آیا برای نمازهای بعدی باید غسل كنیم؟

هرگاه عذر برطرف شد باید برای نمازهای بعدی غسل نمود.

71. در تیمم بدل از غسل، هنگامی كه آب به دست آوردیم باید غسل كنیم؟

پس از برطرف شدن عذر شرعی (نبودن آب، ضرر داشتن آب، تنگی وقت و...) باید غسل كرد.

 

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: