جمعه: 4/اسف/1402 (الجمعة: 13/شعبان/1445)

صلح و هبه

382. صلح با هبه چه تفاوتی دارد؟

عقد صلح و هبه در بعضی موارد ازنظر نتیجه یكی هستند و موجب تملیك چیزی به دیگری می‎گردند. اما با این تفاوت كه صلح، با قبول طرف مقابل، محقق می‎شود؛

 

ولی در هبه، علاوه بر قبول طرف، باید مورد هبه نیز در اختیار او قرار گیرد و تفاوت دیگر آن است كه صلح عقد لازم و هبه عقد جایز است.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: