پنجشنبه: 28/تير/1403 (الخميس: 11/محرم/1446)

ربا

374. آیا ربا در قرض تولیدی و مصرفی تفاوت میكند؟

 

ربا گرفتن و ربا دادن در قرض، مطلقاً حرام است؛ چه قرض‌گیرنده، وام را برای مصرف در هزینه‎های جاری زندگی خود بخواهد و چه برای سرمایه‌گذاری و تجارت.

375. آیا مادر میتواند به فرزند قرض ربوی بدهد؟

ربا بین مادر و فرزند حرام است.

376. خریدوفروش اسكناس چه حكمی دارد؟

درصورتی‌كه غرض عقلایی، مثل تبدیل پول كهنه به نو یا پول ریز به درشت یا برای فرار از ربا باشد، اشكال ندارد.

377. آیا فرزند میتواند از پدر خود قرض ربوی بگیرد؟

ربا به‌طوركلی حرام است؛ غیر از ربا بین پدر و فرزند و زن و شوهر و ربایی كه مسلمان از غیر مسلمانی كه در پناه اسلام نیست، می‎گیرد.

378. آیا مرد میتواند از همسر خود قرض ربوی بگیرد، و همان پول را به صورت قرض ربوی به فرزند بدهد؟

مانعی ندارد.

379. آیا ربا بین نوه و پدربزرگ جایز است؟

احتیاط در ترك است.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: