جمعه: 25/خرد/1403 (الجمعة: 7/ذو الحجة/1445)

به گردن گرفتن گناه دیگری

570. اگر كسی بگوید فلان كار را انجام بده، گناهش به گردن من، آیا برای انجام دهنده گناه نمینویسند؟

كسی كه عمل خلاف را مرتكب شده گناهكار است و دیگری نیز به جهت امر یا تشویق به آن، معصیت كرده است.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: