پنجشنبه: 1403/03/24

مکان نمازگزار

80. آیا نماز خواندن روی تخت جایز است؟

اگر هنگام نماز، تخت، حركت زیادی نداشته باشد و بدن روی آن آرام گیرد، نماز صحیح است.

 

81. در نماز جمعه از روزنامهای كه اسم خدا در آن نوشته شده است به‌عنوان زیرانداز استفاده میكنیم، اشكال دارد؟

فارسی
چهارشنبه / 8 ارديبهشت / 1395

لباس نمازگزار

72. اگر دستمال یا چیز نجس دیگری همراه نمازگزار باشد، چه حكمی دارد؟

بودن اشیایی مانند دستمال كوچك، كلید، چاقو و پول نجس به همراه نمازگزار، درصورتی‌كه نجاست آن به بدن و لباس سرایت نكند، اشكال ندارد.

73. اگر با لباسی كه مقداری خون دارد نماز بخواند، حكمش چیست؟

فارسی
چهارشنبه / 8 ارديبهشت / 1395
فارسی
چهارشنبه / 8 ارديبهشت / 1395

احکام تیمم

68. آیا بعد از تیمم بدل از غسل، تیمم بدل از وضو نیز لازم است؟

در تیمم بدل از غسل جنابت، برای نماز، وضو یا تیمم بدل از وضو لازم نیست؛ ولی در تیمم بدل از سایر غسل‎ها، برای نماز، وضو یا تیمم بدل از وضو نیز لازم است.

69. آیا كسی كه برای جنابت، تیمم بدل از غسل كرده، می‌تواند نمازهای بعدی را نیز با آن تیمم بخواند؟

فارسی
چهارشنبه / 8 ارديبهشت / 1395

شرایط غسل

44. آیا دست كشیدن به بدن در غسل لازم است؟

ملاك صحّت غسل، رساندن آب به همه اعضای بدن است به ترتیبی كه در احكام غسل گفته شده است. اگر اطمینان به رسیدن آب به همه اعضا داشته باشید، دست كشیدن لازم نیست.

45. اگر كسی پس از انجام غسل، متوجه شود كه قسمتی از موهای بلند سر او آغشته به رنگ بوده و شسته نشده است، غسل او چه حكمی دارد؟

شستن موهای بلند در غسل واجب نیست، و اگر پوست سر شسته شده باشد، غسل صحیح است.

فارسی
چهارشنبه / 8 ارديبهشت / 1395
فارسی
چهارشنبه / 8 ارديبهشت / 1395

مسح

42. مسح سر بر موهای روغن زده شده چگونه است؟

 

اگر روغن به‌قدری زیاد نباشد كه مانع از رسیدن آب وضو در حال مسح به موها یا پوست جلوی سر باشد، اشكال ندارد.

43. شست پای شخصی شكسته است و روی آن انگشت را گچ گرفتهاند، اگر گچ پاك باشد آیا برای مسح پا نیازی به پارچه اضافی است؟ و یا میتوان روی همان گچ را مسح نمود؟

فارسی
چهارشنبه / 8 ارديبهشت / 1395

شرایط وضو

29. جوهر خودكاری كه روی دست باقی مانده آیا برای وضو و غسل اشكال ایجاد میكند؟

جوهر خودكار و هر رنگ دیگر اگر جسمیت داشته باشد و مانع رسیدن آب به پوست باشد، باید برطرف شود؛ ولی اگر فقط رنگ است و جسمیت ندارد، مثل اینكه بعد از شستن، باز اثر آن باقی باشد، برای غسل و وضو اشكال ندارد.

30. حكم وضو درصورتی‌كه به مژهها و ابروان خود مواد آرایشی یا پررنگ بكشیم چگونه است؟

فارسی
چهارشنبه / 8 ارديبهشت / 1395
فارسی
سه شنبه / 7 ارديبهشت / 1395

احکام طهارت و نجاست

14. حكم استفاده از عطرها و ادكلنها چیست؟ آیا حكم فرآوردههای كشورهای مسلمان با غیر مسلمان فرق دارد؟

عطرها و ادكلن‎هایی كه در كشورهای مسلمان یا غیر مسلمان ساخته می‎شوند، در صورت شك در طهارت و نجاست آن، محكوم به طهارت است. ازاین‌رو استفاده از آنها موجب نجس شدن بدن یا لباس نمی‎شود.

15. آیا الكل صنعتی و الكل سفید پاك است؟

فارسی

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - احکام شرعی