پنجشنبه: 1403/03/24

مضاربه

337. چرا سود مضاربه حرام نیست؟

مضاربه درحقیقت، وكالت دادن برای انجام معاملات مشروع است كه سود آن بین صاحب سرمایه و عامل با نسبت توافق‌شده، تقسیم می‎گردد و اگر ضرری هم پیش بیاید، درصورتی‌كه عامل كوتاهی نكرده باشد، از سرمایه كسر می‎شود.

 

فارسی
يكشنبه / 12 ارديبهشت / 1395

عقد فضولی

336. عقد فضولی و عقد باطل چه تفاوتی دارند؟

عقد فضولی، عقدی است كه جز رضایت مالك، همه شرایط صحت معامله را دارد.

اگر بعد از انجام عقد فضولی مالك رضایت دهد، معامله صحیح است و آثار عقد بر آن مترتّب می‎شود؛ به‌خلاف عقد باطل كه فاقد شرایط صحت معامله است. مثلا اگر خانه فردی را بدون اجازه مالك بفروشیم، عقد فضولی است و با اجازه مالك معامله صحیح و تمام می‎شود؛ اما اگر معامله ربوی باشد، هرچند توسط مالك انجام می‎شود، باطل است.

فارسی
يكشنبه / 12 ارديبهشت / 1395

خرید و فروش قسطی

335. خرید و فروش كالاها به‌صورت اقساط و نسیه با قیمت بیشتر چه حكمی دارد؟

 

خرید اجناس به‌صورت قسطی و با قیمت بیشتر ربا نیست و اشكال ندارد.

فارسی

خرید و فروش

327. اجناسی را كه از سابق در مغازه مانده و خرید ارزان داشتهایم، میتوانیم به قیمت روز بفروشیم؟

مانعی ندارد؛ ولی سعی كنید بی‎انصافی نشود كه آثار سوء دارد.

328. خرید و فروش چیزهایی كه احتمال دزدی بودن آنها را میدهیم، چگونه است؟

فارسی
يكشنبه / 12 ارديبهشت / 1395

احکام معاملات

فارسی

نیابت در حج

324. پدرم از دنیا رفته، وصیت به حج هم نكرده، آیا لازم است برای او حج به‌جا بیاوریم؟

 

اگر در زمان حیات، حج بر او واجب نبوده است، و وصیت به انجام حج هم نكرده است، لازم نیست برای او حج به‌جا آورید.

فارسی
يكشنبه / 12 ارديبهشت / 1395

استطاعت حج

318. مستطیع به چه كسی گفته میشود؟

شخص بالغی كه ضروریات زندگی و مخارج رفت‌وآمد به حج را داشته باشد و در برگشت، زندگی او مختل نشود، ازنظر مالی مستطیع است، و باوجود قدرت بدنی و باز بودن مسیر (امكان رفتن)، حج بر او واجب می‎گردد.

319. كسی‌كه بدون استطاعت به حج رفته، چنانچه بعد مستطیع شود، آیا لازم است، مجدداً حج به‌جا آورد؟

فارسی
يكشنبه / 12 ارديبهشت / 1395

احکام حج

312. آیا انجام عمره نیز مانند حج بر ما واجب میشود؟

برای كسانی كه از مكه دور هستند و وظیفه آنها حج تمتع است، عمره مفرده واجب نمی‎باشد.

313. آیا صحیح است كه میگویند در حال احرام، همسر به انسان نامحرم میشود؟

فارسی
يكشنبه / 12 ارديبهشت / 1395

مصرف زکات

309. زكات را باید به مرجع داد یا خودمان هم میتوانیم به مصرف برسانیم؟

فارسی
يكشنبه / 12 ارديبهشت / 1395

شرایط واجب شدن زکات

303. پرداخت زكات گندم و جو در چه زمانی لازم است؟

وقتی‌كه گندم و جو دانه می‎بندد، وقت تعلق زكات است و پرداخت آن در زمان جمع‎آوری محصول است.

304. زكات سرمایه چند درصد آن میباشد؟

نظر مشهور فقهای شیعه آن است كه زكات به نُه چیز تعلق می‎گیرد، و زكات سرمایه كسب واجب نیست.

فارسی

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - احکام شرعی