سه شنبه: 1403/03/8

عرفان ساختگی

پیر، مرشد، قطب و تلقینِ ذكر از این و آن غیر از قرآن و احادیث اهل‌بیت عصمت و طهارت^ نمی‎خواهد و نباید به اسم سیر و سلوك، افرادی دین را به شریعت و طریقت تجزیه نمایند و گروه‎بندی كنند و حتی علما را به این عناوین تقسیم‌بندی كرد و برنامه‎هایی را كه اصالت اسلامی ندارند، عنوان نمایند.

فارسی
شنبه / 8 اسفند / 1394
اشتراک در RSS - عرفان، ساختگی،