پنجشنبه: 4/مرد/1403 (الخميس: 18/محرم/1446)

عرفان ساختگی

پیر، مرشد، قطب و تلقینِ ذكر از این و آن غیر از قرآن و احادیث اهل‌بیت عصمت و طهارت^ نمی‎خواهد و نباید به اسم سیر و سلوك، افرادی دین را به شریعت و طریقت تجزیه نمایند و گروه‎بندی كنند و حتی علما را به این عناوین تقسیم‌بندی كرد و برنامه‎هایی را كه اصالت اسلامی ندارند، عنوان نمایند.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: