يكشنبه: 27/خرد/1403 (الأحد: 9/ذو الحجة/1445)

توصیه به علم‌آموزی و پژوهش

از جهت صورت، نیل به عالی‎ترین مقامات علمی را هدف بدانی و از جهت معنا این سفر را یك سفر الهی و برای خدا قرار دهی كه هر‌چه درس بخوانی و هر‌چه تلاش كنی و هر‌چه بیشتر تحقیق نمایی، همه را به حساب خدا و حسنات نامه اعمال تو محسوب سازند.

موضوع: 
نويسنده: