پنجشنبه: 4/مرد/1403 (الخميس: 18/محرم/1446)

نگاه به عالم

نگاه كردن بر عالم عبادت است، نظر به در خانه عالم عبادت است و مجالست و همنشینی با عالم عبادت است.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: