دوشنبه: 14/اسف/1402 (الاثنين: 23/شعبان/1445)

همت بلند

حال كه توفیق دانش‌آموزی دارید، در تحصیل علم، مقامات بسیار بلند علمی را وجهه همّت قرار دهید و برای شرف و فضیلت علم و برای اینكه در جامعه مسلمانان، عضوی مفید و مصدر خدمات بزرگ شوید و مسلمانان را از بیگانگان بی‎نیاز سازید و به خودكفایی برسانید، هر‌چه در توان دارید، تلاش كنید.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: