دوشنبه: 14/اسف/1402 (الاثنين: 23/شعبان/1445)

توصیه به حفظ حقوق مردم

حقوق همگان مخصوصاً حق پدر و مادر و اساتید و علما را رعایت كنید و كوتاه سخن آنكه خود را به اخلاق كریمه اسلامی آراسته سازید و در نیكی به خلق و قضای حوایج مردم اهتمام نمایید‌.

 

موضوع: 
نويسنده: