دوشنبه: 14/اسف/1402 (الاثنين: 23/شعبان/1445)

تلاش در خدمت به جامعه

تلاش كنید كه در هر رشته و شغلی كه انتخاب می‎كنید برای جامعه عضوی مفید و امین باشید‌؛ چنان بدانید كه همه به سعی و تحصیل و تلاش شما نیازمندند‌؛ باید به سهم خودتان این نیازمندی‌ها را برطرف نمایید.

موضوع: 
نويسنده: