يكشنبه: 26/فرو/1403 (الأحد: 5/شوال/1445)

هدف والا

فرزند بسیار عزیزم و نور چشمانم، مرتضی جان! اكنون كه به حول و قوّه الهی، عازم سفر خارج، برای ادامه تحصیلات می‎باشی، امیدوارم

 

از انواع توفیقات بهره‎مند شوی و وجهه همّتت را هم از جهت صورت و هم از جهت معنا بلند و عالی و متعالی قرار دهی.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: