جمعه: 25/خرد/1403 (الجمعة: 7/ذو الحجة/1445)

دستور سیر و سلوک

تعالیم عبادی؛ نماز، حج، روزه، دعا، قرائت قرآن، نماز شب، مواظبت بر خواندن نمازهای نوافل یومیه، عبادات شب و روز جمعه، ترك دروغ و غیبت، محاسبه با نفس، قضای حوایج بندگان خدا، احسان به پدر و مادر، صله رحم، حسن جوار، حفظ امانت، مصاحبت و همنشینی با علما، تجدید توبه و استغفار، مواظبت بر اذكار تهلیل و تسبیح و تحمید و تكبیر، حسن معاشرت با مردم، امر به معروف و نهی از منكر، رعایت حقوق برادران دینی تا حدی كه در روایات مُعلّی بن خنیس [1] بیان شده،[2] حفظ اعضا و جوارح از معاصی و حتی ترك مشتبهات، تفكر در عالم آفرینش و عظمت ظهور قدرت خدا در خلقت مخلوقات، تفكر در فنای دنیا، نظر عبرت به كوه و دریا و موجودات كوچك و بزرگ و امور بسیار دیگر، كه در آیات قرآن مجید بیان شده است و شرح مختصر آن نیاز به نوشتن یك كتاب دارد، همه سیر و سلوك است.

دستور سیر و سلوك، همین كتاب‌های دعا، رساله‎ها، تفاسیر قرآن مجید و كتاب‌های حدیث فارسی و عربی است. محتاج به قطب و مرشد نیست و همه این امور، راهِ رفتن به‌سوی خدا است؛ و استادِ همه، قرآن و تعلیمات ائمه^ و احادیث شریفه است.

 

 

[1]. از اصحاب حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام).

[2]. کلینی، الکافی، ج2، ص169؛ صدوق، الخصال، ص350 – 351؛ طوسی، الامالی، ص98 -99.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: