جمعه: 25/خرد/1403 (الجمعة: 7/ذو الحجة/1445)

توصیه به جهاد با نفس

در جهاد با نفس و هوای نفسانی، كه جهاد اكبر است، كوتاهی نكنید و سعی كنید بر غرایز خود مسلّط باشید.

چنان باشید و چنان بروید كه در آینده، از یاد گذشته شاد و خوشحال شوید و سوابق خوب زندگی همیشه موجب اطمینان و آرامش قلب شما باشد.

 

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: