دوشنبه: 14/اسف/1402 (الاثنين: 23/شعبان/1445)

والایی شأن مؤمن

بپرهیز از خودبینی و غرور و تكبر و نظر حقارت به دیگران‌؛ ﴿أَ لَیْسَ فی‏ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرینَ﴾.[1]

به هیچ‌یك از بندگان خدا و برادران و خواهران ایمانی، به نظر

 

كم‌قدری، نگاه مكن! شاید همان كسی كه تو او را كم گرفته و كم می‎بینی، از اولیای خدا باشد.

 

[1]. زمر، 60‌. «]به آنان گویند[ آیا منزلگاه متكبّران در جهنّم نیست؟».

 

موضوع: 
نويسنده: