دوشنبه: 25/تير/1403 (الاثنين: 8/محرم/1446)

نگاه به عالِم

نگاه كردن بر عالِم عبادت است، نظر به در خانه عالِم عبادت است و مجالست و همنشینی با عالِم عبادت است.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: