پنجشنبه: 4/مرد/1403 (الخميس: 18/محرم/1446)

سپاس خدا

بر یاد او به دل و زبان مستمر و مداوم باش! یقیناً خدا هم تو را یاد می‎نماید‌؛ ﴿فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ﴾.[1]

و از شكر نعمت‌های او، اگرچه كسی از حق شكر آنها بر نمی‎آید، غافل مباش و از كفران نعمت و اینكه با نعمت خدا او را معصیت كنی، بر حذر باش كه: ﴿لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِیدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِی لَشَدِیدٌ﴾.[2]

 


[1]. بقره، 152‌. «پس مرا یاد كنید ، تا شما را یاد كنم».

[2]. ابراهیم، 7‌. «اگر شكر كنید بر نعمت شما مى‎افزایم ، و اگر كفران بورزید ]بدانید كه[ عذاب من سخت و سنگین است».

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: