دوشنبه: 14/اسف/1402 (الاثنين: 23/شعبان/1445)

نصیحت‌خواهی، نشانه توفیق

یكی از علایم توفیق و آگاهی و بیداری شخص، همین حال نیك و شایسته نصیحت‌خواهی است.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: