جمعه: 29/تير/1403 (الجمعة: 12/محرم/1446)

آسایش پس از سختی

تاریخ بشر پر است از فرج بعد از شدّت و گشایش و رفاه و توانگری بعد از تنگی و گرفتاری و فقر‌؛ مردان و زنان موفق از هیچ حادثه‎ای تكان نمی‎خورند و عقب‌نشینی نمی‎كنند‌؛ به فضل و لطف خدا اعتماد دارند و این آیه را با مضمون بلند آن همواره به خاطر دارند كه: ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْراً*  إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْراً﴾.[1] آسانی‎ها از میان دشواری‌ها رخ می‎دهند و روشنایی‌ها بر تاریكی‌ها غلبه می‎یابند.

 

[1]. انشراح، 5-6. «بی‌گمان در جنب دشوارى، آسانى است. آرى، در جنب دشوارى آسانى است».

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: