جمعه: 29/تير/1403 (الجمعة: 12/محرم/1446)

بهترین راه طرد شیطان

بهترین راه برای طرد شیطان، تأمل نمودن در مقطع استثنایی و مهم زندگی دنیا است كه یك مرتبه بیشتر نیست و هر كاری انسان انجام دهد، در همین مقطع است. با توجه به آنچه انسان در پیش دارد و ائمه^ خبر داده‎اند. البته در یاد خدا بودن به خواندن ادعیه و اذكار با توجه به معانی آنها نیز مؤثر است.

 

موضوع: 
نويسنده: