دوشنبه: 14/اسف/1402 (الاثنين: 23/شعبان/1445)

چرا خودکشی

 خودكشی از محرّمات كبیره و عامل آن، مرد باشد یا زن، مستحق عقوبت و عذاب شدید الهی است و اگر شخص، مجنون و مختلّ‎الحواس نباشد، این گناه علامت ضعف عقیده به مبدأ و معاد و نداشتن صفت صبر و مقاومت در برابر شداید و دشواری‌های زندگی و نومیدی از خداوند متعال است.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: