سه شنبه: 5/تير/1403 (الثلاثاء: 18/ذو الحجة/1445)

نیاز جامعه اسلامی به متخصصین

خلاصه، چنان فرض كن كه همه در انتظار تو هستند‌؛ كلّ جامعه مسلمانان منتظر نتیجه تلاش تو و امثال تو هستند‌؛ دوستان و آشنایان همه منتظرند‌؛ خویشاوندان تو، پدر و مادرت، همه منتظر و چشم‌به‌راهند‌؛

 

بیماران همه منتظرند. همه این امور را فراموش ننما و از هر زحمت و كوشش، در راه موفقیت علمی استقبال كن و اگر ناملایماتی در خلال كار پیش آمد، اعتنا نكن كه (رنج راحت بدان چه شد مطلب بزرگ).

موضوع: 
نويسنده: