جمعه: 29/تير/1403 (الجمعة: 12/محرم/1446)

تفاوت سالکین

هر مسلمانی، سالك الی الله است‌؛ با این تفاوت كه در این سلوك، برحسب قوت و ضعف، اشخاص در تعهد به انجام واجبات و ترك محرّمات، همه در یك درجه و رتبه نیستند.

هر‌چه مواظبت انسان بر اطاعت از خداوند متعال و دستورات شرع بیشتر باشد، در این سیر و تحصیل تقرب به خداوند موفق‎تر می‎شود.

 

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: