سه شنبه: 5/تير/1403 (الثلاثاء: 18/ذو الحجة/1445)

مشورت با پدر و مادر برای ازدواج

به نظر می‎رسد كه اگر خیر و سعادت خود را می‎خواهید، حتماً موضوع ازدواج را با پدر و مادر در میان بگذارید. اگر آنها مخالفت كردند، ناراحت نشوید و بدانید كه آنها خیر فرزندشان را می‎خواهند و در این مورد تجربه شده است كه نظر آنها، واقع‎بین‎تر است، و در اكثر موارد، رأی و نظرشان صائب و صحیح است.

به شما و امثال شما نصیحت می‎كنم كه در این مواقع جوانی، خود را كنترل كنید و بر خود، مسلّط باشید و اطمینان داشته باشید كه آینده شما قرین سعادت و خوشبختی خواهد بود.

موضوع: 
نويسنده: