دوشنبه: 14/اسف/1402 (الاثنين: 23/شعبان/1445)

گنجینه‌های هدایت

ولی یادآور می‎شوم كه دعاهای به‌نسبت جامع و فراگیر مقاصد و مطالب، در ادعیه مَرویّه از حضرت رسول اكرم و اهل‌بیت معظّم ایشان – صلوات الله علیهم اجمعین -  بسیار است و چون همه، منتخب و گزیده است، نمی‎توان از آنها یك یا چند دعا را برگزید و انتخاب كرد.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: